MAARİFLƏNDİRİLMƏ

“Maarifləndirilmək” dən f.is.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

MAARİFLƏNDİRİLMƏ сущ. от глаг. maarifləndirilmək, просвещение ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan