MAARİFPƏRVƏR

[ər. maarif və fars. ...pərvər] b a x maarifçi 1-ci mənada. Söz yox, maarifpərvərlərimizdən çoxları tapıla bilər ki, bəzi qəzetləri əvvəlinci nömrəsindən ilin axırınadək yığıb kitab bağlayırlar. C.Məmmədquluzadə. Qəzetin naşiri Məmmədağa Şaxtaxtlı maarifpərvər, xeyirxah və mütərəqqi bir adam olmuş(dur). M.İbrahimov.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

MAARİFPƏRVƏR 1. просветитель; 2. просветительный; ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət

MAARİFPƏRVƏR I сущ. просветитель, сторонник просвещения. Məşhur maarifpərvər известный просветитель II прил. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan