MAARİFPƏRVƏRLİK

bax maarifçilik 1-ci mənada. Heyf, səd heyf ki, ittifaqı pozan və ittihadın bünövrəsinə rəxnə yetirən əvvəlcə o kəslər oldu ki, maarifpərvərlik ismini üstlərinə götürüb rəyasətlik iddiasındadırlar. F.Köçərli.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

MAARİFPƏRVƏRLİK сущ. просветительство; просветительская деятельность ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan