MƏBƏDGAH

[ər. məbəd və fars. ...gah] bax məbəd. Bizdən yuxarı dağın şəhərə enən tərəfində müqəddəs Davudun məbədgahı da vardır. C.Məmmədquluzadə.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

MƏBƏDGAH MƏBƏDGAH Çıraq tutdu qədim şəhər; Muradına, istəyinə; Bir rus qızı heyran oldu; Arzuların məbədgahı ürəyinə (M.Rahim); İBADƏTGAH [Tahirzadə] burada cüt minarələri ilə göylərə yüksələn ibadətgahda, zahidlər məclisində imtahan verməli idi (Mir Cəlal); İBADƏTXANA Sönməz: Aman, ağa, dağıtmayın ibadət xanım (C.Cabbarlı); MƏBƏD Əyilsin səcdənə ulduzlar, aylar; Əskilmiş məbədlər, yeni saraylar (S.Vurğun); ATƏŞGAH (bax). ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan