MƏCAZ

is. [ər.] ədəb. Həqiqi mənasında işlənməyib, oxşarlığı və münasibəti olan başqa bir mənaya oxşadılaraq işlənən söz və ya ifadə; metafora. Şeirdə işlədilən məcazlar. Yazıçı məcazları çox işlədir.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

MƏCAZ метафора, иносказание, фигуральное выражение ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət

MƏCAZ сущ. иносказание (выражение, заключающее в себе скрытый, тайный смысл) ətraflı

Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti

MƏCAZ MƏCAZ I is. [ ər. ] Əhval, kef. Sus, danışıb məcazımı pozma, sədrin sözünü kəsməzlər (S.Rəhman). ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan