MƏCCANƏN

zərf Məccani olaraq; pulsuz, müftə (olaraq).