MƏCƏLLƏ

is. [ər.]
1. Hüququn hər hansı bir sahəsinə aid sistemə salınmış qanunlar toplusu. Mülki məcəllə. Cinayət məcəlləsi. Səhiyyə qanunları məcəlləsi.
2. köhn. Məcmuə, kitab, risalə. [Səttarxan:] Mən bir ruznamə və ya məcəllə çıxarılmasını istəyirəm.. P.Makulu.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

MƏCƏLLƏ кодекс, свод законов ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət

MƏCƏLLƏ сущ. кодекс (систематизированный свод законов, относящихся к какой-л. ətraflı

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

MƏCƏLLƏ ə. 1) jurnal; 2) qanunlar toplusu (kitabı); qanunnamə; 3) kitab. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan