MƏCMU

is. [ər.]
1. Bütün, tamam, hamı. Seyyid dolanıb gün təki məcmui-cahanı; Dəryaları aşdım, dedim, Allah kərimdir. S.Ə.Şirvani.
2. riyaz. Yekun, cəm. Ədədlərin məcmusu.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

MƏCMU все, целое, весь, совокупность, итог, общее число, сумма ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət

MƏCMU I прил. 1. совокупный (совместный, общий). экон. Məcmu dəyər совокупная стоимость, məcmu qiymət совокупная цена, məcmu işçi qüvvəsi совокупная рабочая сила, məcmu iş vaxtı совокупное рабочее время, məcmu gəlir совокупный доход, məcmu əmək совокупный труд 2. ətraflı

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

MƏCMU MƏCMU’ ə. 1) toplanmış, yığılmış; 2) ümumi yekun; nəticə; 3) kollektiv, ümumi. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan