is. dan.
1. B a x ab(b)ası. Ab(b)asılığı xırdalamaq.
2. İyirmi qəpik dəyərində olan, iyirmiqəpiklik. İki abbasılıq marka aldım. – [Bayraməli bəy:] Axır sənin dədən də həmişə, bilirəm, kənddə səkkiz abbasılıq çay içir, sən niyə içməyəsən? N.Vəzirov.
← AB(B)ASI

is. [xüs. is.-dən] 1. Dördşahılıq (iyimiqəpiklik) metal pul.

ABBASİLƏR →

is. tar. Bağdad xəlifələri sülaləsi (750-1258).