MÖCÜZ

bax möcüzə. Möcüzi-ləli-ləbin həzrəti İsa nə bilir; Nazi-əndamını Şirinü Züleyxa nə bilir. Q.Zakir. Möcüzlər yaradır alnımdakı qan-tərim; Dünyanın hər yerində söylənməkdə hünərim. Ə.Cavad.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

MÖCÜZ xariqə, qeyri-adi, heyrət doğuran. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan