MÖHKƏMLƏNDİRİLMƏ

“Möhkəmləndirilmək” dən f.is.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

MÖHKƏMLƏNDİRİLMƏ суш. от глаг. möhkəmləndirilmək; укрепление, упрочение. Beynəlxalq təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi укрепление международной безопасности, əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi укрепление сотрудничества, əmək intizamının möhkəmləndirilməsi укрепление дисциплины труда, siyasi birliyin möhkəmləndirilməsi укрепление политического единства, maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi укрепление материально-технической базы, sülhün möhkəmləndirilməsi упрочение мира ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan