MÖHKƏMLƏNDİRMƏK

bax möhkəmlətmək. Müəllim dostluğu möhkəmləndirmək üçün bir gün Qaçayın bütün ailəsini qonaq çağırdı. Ə.Vəliyev.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

MÖHKƏMLƏNDİRMƏK крепить, упрочить, укреплять, закреплять ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət

MÖHKƏMLƏNDİRMƏK глаг. 1. укреплять, укрепить: 1) делать, сделать более крепким, более прочным, упрочивать, упрочить. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan