MÖHKƏMLƏNMƏK

f.
1. Möhkəm hala gəlmək, möhkəm olmaq, möhkəmləşmək. // Bərkimək, sərtləşmək. Sümüyü möhkəmlənmək.
2. məc. Cismən və ruhən sağlamlaşmaq, qüvvətlənmək, bərkimək, möhkəmləşmək. İdman nəticəsində bədən möhkəmlənir.
3. məc. Qüvvətlənmək, güclənmək. Təşkilat günü-gündən möhkəmlənir.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

MÖHKƏMLƏNMƏK крепнуть, укрепляться, упрочиться, закрепляться, закаляться, окрепнуть ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət

MÖHKƏMLƏNMƏK глаг. крепнуть, окрепнуть, укрепляться, укрепиться: 1. сделаться более крепким, прочным. ətraflı

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

MÖHKƏMLƏNMƏK bərkimək — mətinləşmək — sabitləşmək ətraflı
MÖHKƏMLƏNMƏK bərkimək — sağlamlaşmaq — qıvraqlaşmaq ətraflı

Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

MÖHKƏMLƏNMƏK MÖHKƏMLƏNMƏK – BOŞALMAQ Sülh ordusu getdikcə möhkəmlənir (İ. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan