N


1. Azərbaycan əlifbasının iyirminci hərfi. b a x en.
2. Adı çəkilmək istənilməyən yerə, hərbi hissəyə işarədir. N. şəhərində yaşamaq. N. hərbi hissəsi. – Mən N. qəzasında pristav idim. Qılıncımın dalı da kəsirdi, qabağı da. Ə.Haqverdiyev. Batalyonun qarşısında duran vəzifə N. təpəsini tutmaqdan .. ibarətdi. Ə.Vəliyev.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

N Двадцатая буква азербайджанского алфавита ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət

N – двадцатая буква азербайджанского алфавита, обозначающая сонорный, носовой, переднеязычный звук [n] ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan