Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində N sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.


1. Azərbaycan əlifbasının iyirminci hərfi. b a x en.
2. Adı çəkilmək istənilməyən yerə, hərbi hissəyə işarədir. N. şəhərində yaşamaq. N. hərbi hissəsi. – Mən N. qəzasında pristav idim. Qılıncımın dalı da kəsirdi, qabağı da. Ə.Haqverdiyev. Batalyonun qarşısında duran vəzifə N. təpəsini tutmaqdan .. ibarətdi. Ə.Vəliyev.
← MÜZÜRR

sif. [ər.] Zərərli, ziyan verən, ziyankar, zərər verən, zərəri toxunan.

NA →

... [fars.] Sözlərin (əsasən isimlərin və sifətlərin) əvvəlinə gətirildikdə inkar və yoxluq mənasında sifət düzəldən və -sız/-siz, -suz/-süz mənasını verən şəkilçidir; məs.