NA

... [fars.] Sözlərin (əsasən isimlərin və sifətlərin) əvvəlinə gətirildikdə inkar və yoxluq mənasında sifət düzəldən və -sız/-siz, -suz/-süz mənasını verən şəkilçidir; məs.: naümid, nabələd, nalayiq, naməlum, naəlac və s.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

NA… префикс: 1. без …, бес …, (придаёт слову значение “лишённый чего-л. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan