Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində NAAVAND sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. və zərf [fars.] Avand olmayan, qolay olmayan, qolaysız. _ Naavand düşmək (olmaq) – tərs gəlmək, düz gəlməmək, avand olmamaq. İş naavand düşəndə, palta da diş çıxardar. (Ata. sözü).
← NA

... [fars.] Sözlərin (əsasən isimlərin və sifətlərin) əvvəlinə gətirildikdə inkar və yoxluq mənasında sifət düzəldən və -sız/-siz, -suz/-süz mənasını verən şəkilçidir; məs.

NABALİĞ →

sif. [fars. na... və ər. baliğ] köhn. Həddi-büluğa çatmamış.