Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində NABAT sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [ər.] Meyvə şirəsilə qənd qarışığından hazırlanan şəffaf kristallik şirni növü. Məşədi Hüseyn müştəriyə nabatı verəndən sonra Kərbəlayı Rzadan kağızı aldı.. C.Məmmədquluzadə. // məc. Çox şirin şey haqqında. Ey yanağı lalə, ləbləri püstə; Ağzı nabat, şəkkər zəban, bəri bax! M.P.Vaqif. Hər kəlmən şərbətdir, dodağın nabat; Haq səni göndərib aləmə sovqat. (Qoşma).
← NABALİĞ

sif. [fars. na... və ər. baliğ] köhn. Həddi-büluğa çatmamış.

NABƏCA →

sif. və zərf [fars.] köhn. Yersiz, münasibətsiz.