Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində NABƏCA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. və zərf [fars.] köhn. Yersiz, münasibətsiz. Nabəca söz. Nabəca fikir. Nabəca hərəkət etmək. – Yox, əbəs fikirdir, xətadır bu; Nabəca, həm də narəvadır bu. A.Səhhət.
← NABAT

is. [ər.] Meyvə şirəsilə qənd qarışığından hazırlanan şəffaf kristallik şirni növü.

NABƏKAR →

sif. və is. [fars.] köhn. 1. İşə yaramayan, boş.