Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində NABƏKAR sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. və is. [fars.] köhn.
1. İşə yaramayan, boş.
2. Mərdimazar, yaramaz, alçaq. Nabəkar adam. – Bu şəhri-Qəzvində bir nəfər nabəkar peyda olubdur. M.F.Axundzadə. Düşeydi daş o günə kim, qəzet-məzet sözü çıxdı; Qəzet işin törədən nabəkarə lənət olaydı! M.Ə.Sabir.
← NABƏCA

sif. və zərf [fars.] köhn. Yersiz, münasibətsiz.

NABƏLƏD →

sif. və is. [fars. na... və ər. bələd] 1.