Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində NABƏLƏDLİK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Bir yerə, adama, işə bələd olmayan adamın hal və vəziyyəti. [Rübabə] nabələdliyindən necə hərəkət etmək lazım olduğunu kəsdirə bilmirdi. Mir Cəlal. Savalan qadınların bu işə nabələdliklərini yaddan çıxarmırdı. Ə.Vəliyev.
← NABƏLƏD

sif. və is. [fars. na... və ər. bələd] 1.

NABUD →

sif. [fars.] köhn. Olmayan, mövcud olmayan.