Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində NABUD sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. [fars.] köhn. Olmayan, mövcud olmayan. Qüvvətin varsa, yaşarsan məsud; Yoxsa, şəksiz, olacaqsan nabud. A.Səhhət.
← NABƏLƏDLİK

is. Bir yerə, adama, işə bələd olmayan adamın hal və vəziyyəti.

NACAQ →

is. 1. Enliağızlı, qısasaplı balta. Necə oldusa .