NACAQ

is.
1. Enliağızlı, qısasaplı balta. Necə oldusa .. ustanın əlindən yekə nacaq sürüşüb dənizə düşdü. M.Hüseyn.
2. Dərvişlərin əllərində gəzdirdikləri buna oxşar əl ağacı. Padşahla vəzir, hərəsi əlinə bir nacaq, bir kəşkül alıb, düşdülər İsfahan şəhərinə. (Nağıl). [Dərvişlərin] çiyinlərində tutduğu və əllərində oynatdığı nacaq və təbərzinlər bir meşə mənzərəsi təşkil edirdi. M.S.Ordubadi.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

NACAQ сущ. 1. истор. бердыш (старинное оружие – топор с лезвием в виде полумесяца), секира 2. диал. топор с коротким топорищем ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan