Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində NACİNS sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. [fars. na... və ər. cins]
1. Cinsi təmiz olmayan, cinsi pozuq; cinssiz. Nacins qarpızın toxumu çox olar. (Ata. sözü).
2. Alçaq, nanəcib, rəzil. [Qətibə:] Nacins qız öz sevgilisini öldürmək istəmədiyi üçün oğlu ölmüş ana kimi hönkürtmə vurub ağlamaqdadır. M.S.Ordubadi. // Çox pis. [Salman:] ..Qızdırma çox nacins şeydir. H.Seyidbəyli.
← NACAQ

is. 1. Enliağızlı, qısasaplı balta. Necə oldusa .

NACİNSLİK →

is. Alçaqlıq, nanəciblik, rəzillik. [Nəcəfalı Qarakişiyə:] Elə nacinsliyin, bax, burda da üzə çıxdı. B.Bayramov.