Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində NACİNSLİK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Alçaqlıq, nanəciblik, rəzillik. [Nəcəfalı Qarakişiyə:] Elə nacinsliyin, bax, burda da üzə çıxdı. B.Bayramov.
← NACİNS

sif. [fars. na... və ər. cins] 1. Cinsi təmiz olmayan, cinsi pozuq; cinssiz.

NAÇAQ →

sif. [fars.] b a x nasaz 1-ci mənada. Neçə ildir naçağam.