Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində NAÇAQLAMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Naçaqlamaq”dan f.is.
← NAÇAQ

sif. [fars.] b a x nasaz 1-ci mənada. Neçə ildir naçağam.

NAÇAQLAMAQ →

f. Xəstələnmək, azarlamaq. Gecə Şeyxin yanından mürəxxəs olandan sonra, eşşək səhrada naçaqlayıb vəfat elədi. E.Sultanov.