NAÇAQLAMAQ

f. Xəstələnmək, azarlamaq. Gecə Şeyxin yanından mürəxxəs olandan sonra, eşşək səhrada naçaqlayıb vəfat elədi. E.Sultanov.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Author: Obastan; Publisher: Obastan