Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində NAÇAQLIQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

bax nasazlıq 1-ci mənada.
← NAÇAQLAMAQ

f. Xəstələnmək, azarlamaq. Gecə Şeyxin yanından mürəxxəs olandan sonra, eşşək səhrada naçaqlayıb vəfat elədi. E.Sultanov.

NAÇÁLNİK →

is. [rus. naçalğnik] 1. Bir idarəyə, müəssisəyə rəhbərlik edən vəzifəli şəxs; müdir, rəis.