Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində NAÇARLIQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

dan. zərf Çarəsizlikdən, əlacsızlıqdan, məcburiyyət qarşısında. [Ağa Məhəmməd şah Qacar:] Naçarlıqdan itaətə gələn düşmənlə müdara etmək aqil iş deyil. Elə düşmənin bilmərrə kökünü kəsmək gərək. Ə.Haqverdiyev.
← NAÇAR

sif. və zərf [fars.] Çarəsiz, əlacsız, naəlac.

NAÇİZ →

sif. [fars.] köhn. 1. Heç nəsiz. 2. Heç dərəcəsində olan, lap az. 3. Heç bir əhəmiyyəti olmayan.