Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində NAÇİZ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. [fars.] köhn.
1. Heç nəsiz.
2. Heç dərəcəsində olan, lap az.
3. Heç bir əhəmiyyəti olmayan.
← NAÇARLIQ

dan. zərf Çarəsizlikdən, əlacsızlıqdan, məcburiyyət qarşısında.

NADAN →

sif. [fars.] 1. Cahil, avam, biliksiz, geridə qalmış, məlumatsız.