Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində NADEL sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[rus.] tar. 1917-ci il inqilabından qabaq Rusiyada: kənd icmasında hər bir kəndli ailəsinin istifadəsinə verilmək üçün ayrılan kiçik torpaq hissəsi; kəsik. İskəndərin atası əkinçi idi, 1-2 xalvar əlində nadel torpağı, qapısında iki boyun, yəni bir cüt öküzü, iki inəyi, 10-15 qoyun-keçisi, 6 da arı pətəyi var idi. E.Sultanov. [Kəndlilər] axırda öz fikirlərini padşaha yazdılar. Padşah kəndlilərin hərəsinə bir şırım nadel yer verdi. “Qatır Məmməd”.
← NADANLIQ

is. Cahillik, avamlıq, gerilik, biliksizlik, mədəniyyətsizlik, cəhalət.

NADFİL →

is. Xırda dişləri (kərtmələri) olan kiçik yegə.