NADÉL

[rus.] tar. 1917-ci il inqilabından qabaq Rusiyada: kənd icmasında hər bir kəndli ailəsinin istifadəsinə verilmək üçün ayrılan kiçik torpaq hissəsi; kəsik. İskəndərin atası əkinçi idi, 1-2 xalvar əlində nadel torpağı, qapısında iki boyun, yəni bir cüt öküzü, iki inəyi, 10-15 qoyun-keçisi, 6 da arı pətəyi var idi. E.Sultanov. [Kəndlilər] axırda öz fikirlərini padşaha yazdılar. Padşah kəndlilərin hərəsinə bir şırım nadel yer verdi. “Qatır Məmməd”.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

NADEL I сущ. истор. надел (участок земли, выделявшийся в пользование крестьянской семье в дореволюционное время) II прил. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan