Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində NADFİL sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Xırda dişləri (kərtmələri) olan kiçik yegə.
← NADÉL

[rus.] tar. 1917-ci il inqilabından qabaq Rusiyada: kənd icmasında hər bir kəndli ailəsinin istifadəsinə verilmək üçün ayrılan kiçik torpaq hissəsi; kəsik.

NADİDƏ →

sif. [fars.] köhn. 1. Görünməmiş, misilsiz, bərabəri olmayan.