NADFİL

is. Xırda dişləri (kərtmələri) olan kiçik yegə.