Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində NADİDƏ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. [fars.] köhn.
1. Görünməmiş, misilsiz, bərabəri olmayan.
2. Qiymətli, az tapılan, az ələ düşən.
← NADFİL

is. Xırda dişləri (kərtmələri) olan kiçik yegə.

NADİNC →

sif. 1. Dəcəl, şuluq, dinc oturmayan. Nadinc qız.