Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində NADİNCLİK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is.
1. Dəcəllik, şuluqluq. Nadinclik etmək. – O, öz nadincliyindən zövq alan bir dəcəl kimi şən-şən gülümsəyir. M.Rzaquluzadə.
2. Dinc oturmama, rahat oturmama, ara qarışdırma. Hökumət rəiyyətin nadincini sevir, çünki onlar cəriməni ancaq nadinc adamlardan ala bilərlər. Bizim kənddə isə nadinclik yoxdur. M.S.Ordubadi.
← NADİNC

sif. 1. Dəcəl, şuluq, dinc oturmayan. Nadinc qız.

NADİR →

sif. [ər.] Aztapılan, az təsadüf edilən, az ələ düşən.