NADİRÜLVÜCUD

sif. [ər.] köhn. Müstəsna, çox az tapılan, nadir hallarda təsadüf edilə bilən. Nadirülvücud şəxs. – Müsəlmanlar arasında belə bir abdar əşar müsənnifləri nadirülvücuddur. F.Köçərli.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

NADİRÜLVÜCUD прил. устар. редкий, редкостный. Nadirülvücud adam редкостный человек ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan