Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində NADİRÜLVÜCUD sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. [ər.] köhn. Müstəsna, çox az tapılan, nadir hallarda təsadüf edilə bilən. Nadirülvücud şəxs. – Müsəlmanlar arasında belə bir abdar əşar müsənnifləri nadirülvücuddur. F.Köçərli.
← NADİR

sif. [ər.] Aztapılan, az təsadüf edilən, az ələ düşən.

NADÜRÜST →

sif. və is. [fars.] Fırıldaqçı, kələkbaz, hiyləbaz, əliəyri, cüvəllağı, haramzadə.