NOT

[lat. nota – qeyd, işarə]
1. Hər hansı musiqi səsinin şərti qrafik işarəsi. Bas notu.
2. Musiqi və ya mahnıda səsin özü. Oxuduqda səsinin hər notunu gözləmək.
3. Qrafik işarələrlə yazılmış musiqi əsərlərinin mətni; belə mətnlərdən ibarət dəftər, kitab və s. Not üzrə çalmaq. Not papkası. – Güllər .. not dəftərinə baxdı. İ.Əfəndiyev. Səbri tələsmədən not vərəqini çevirdi və gözlərini məchul bir nöqtəyə zilləyib yenə çalmağa başladı. M.Hüseyn.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

NOT I сущ. 1. нота: 1) условный графический знак какого-л, музыкального звука. ətraflı

Türkcə-azərbaycanca lüğət

NOT (-tu) 1) qeyd, işarə; 2) qiymət, bal, dərəcə; iyi not – yaxşı qiymət; tam not – ən yüksək bal bal, dərəcə, işarə, qeyd, qiymət ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan