NUBİYALI

is. Nil çayı (Afrika) sahillərində yaşayan xalq və həmin xalqa mənsub olan adam.