Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində NUBİYALI sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Nil çayı (Afrika) sahillərində yaşayan xalq və həmin xalqa mənsub olan adam.
← NÖYÜT

is. dan. bax neft. [Qaçay:] Üç gündür Mirzə Cəmil nöyüt vermir, stansiyada da tapmırıq. Ə.Vəliyev

NUH →

is. [ər.] Peyğəmbərlərdən birinin adı. Nuhun gəmisi