Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində NUH sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [ ər. ] Peyğəmbərlərdən birinin adı. Nuhun gəmisi.
← NUBİYALI

is. Nil çayı (Afrika) sahillərində yaşayan xalq və həmin xalqa mənsub olan adam

NUQA →

is. [fr.] Şəkər və qozdan hazırlanmış şirniyyat növü; qənnadı məmulatı