Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində NUMİZMATİK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[latıncadan] Numizmatika mütəxəssisi; qədim sikkələri və medalları yığan və tədqiq edən alim.
← NUQA

is. [fr.] Şəkər və qozdan hazırlanmış şirniyyat növü; qənnadı məmulatı

NUMİZMÁTİKA →

[lat. numisma – pul] Qədim sikkə və medalları toplayıb tədqiq edən elm. [Səməndər:] İsi dayı, siz özünüz numizmatikadan yaxşı baş çıxarırsınız