Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində NURLANDIRMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Nurlandırmaq”dan f.is.
← NURİEYNİM

köhn. Çox istəkli, çox əziz adama nəvazişlə müraciət məqamında, ya onun haqqında deyilir: gözümün işığı (nuru)

NURLANDIRMAQ →

f. 1. İşıqlı etmək, işıqlandırmaq. Canlı bir məşəl; Qaranlıq gecəni nurlandırırdı. M.Rahim. Göy üzünə səpələnmiş, çiçək kimi açılmış ulduzlar ətrafı n