Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində NURLANMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Nurlanmaq”dan f.is.
← NURLANDIRMAQ

f. 1. İşıqlı etmək, işıqlandırmaq. Canlı bir məşəl; Qaranlıq gecəni nurlandırırdı. M.Rahim. Göy üzünə səpələnmiş, çiçək kimi açılmış ulduzlar ətrafı n

NURLANMAQ →

f. İşıqlanmaq, parlamaq. Üfüqlər bahar günəşinin ilk şəfəqləri ilə nurlanıb aydınlaşır. M.Rzaquluzadə