Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində NURLATMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Nurlatmaq”dan f.is.
← NURLANMIŞ

f.sif. İşıqlanmış, işıq almış, işıq gəlmiş. Maya … ilahi məhəbbət duyğularının işığı ilə nurlanmış gözlərilə Qaraşı süzdü

NURLATMAQ →

f. İşıqlandırmaq, nura boyamaq, nura qərq etmək. Gecənin nurladacaq alnını ay, ulduzlar; Səni yad eyləyəcək nazlı gəlinlər, qızlar