Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində NURSAÇAN sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. İşıq saçan, ziya saçan, nur səpən.
Qoca Qaf dağından Şərqə nursaçan; Şanlı bir dövlətsən, azad, bəxtiyar. Ə.Cəmil.

← NURLU

sif. İşıqlı, aydın, parlaq. Doğrudan da bir an içində sabahın bu nurlu çağında hava qapqaranlıq oldu

NUŞ →

is. [fars.] 1. klas. Dadlı, şirin. Qeyrə eylər bisəbəb min iltifat ol nuş ləb; İltifat etməz mənə mütləq, nədir bilməm səbəb