Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

O₁

azərbaycan əlifbasının iyirmi birinci hərfi. // “O” hərfi ilə işarə olunan saitin adı.

Həmin söz digər lüğətlərdə: