Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

OBABAŞI

Həmin söz digər lüğətlərdə: