Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində OBAŞDAN sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

zərf
1. Alaqaranlıq, səhər tezdən, hava açılmamış. Obaşdan oyanmaq. – Aslan isə, – vaxt keçir, – deyə obaşdan gedib vağzalı kəsdirib oturdu. C.Cabbarlı. Çiynindən aşırıb boz çantasını; Obaşdan məktəbə bir uşaq gedir. H.Arif.
2. Orucluqda hava açılmamışdan, alaqaranlıqda dindar müsəlmanların yemək yedikləri vaxt. Orucluqda bir axşamdan, bir də obaşdandan yeyərdilər ki, bütün günü ac qalmağa imkan olsun. H.Sarabski.
← OBABAŞI

is. köhn. Obaya başçılıq edən adam, oba ağsaqqalı.

OBAŞDANLIQ →

is. Oruc tutan müsəlmanların obaşdanda yedikləri yemək.