Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində OBLİQASİYA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [lat.] Qiymətli kağızların bir növü.
← ÓBLAST

is. [rus.] Çoxölçülü fəzanın və ya metrik fəzanın yalnız daxili nöqtələrindən ibarət olan əlaqəli çoxluğu.

OBLOMOVÇULUQ →

is. [İ.Qonçarovun “Oblomov” romanının qəhrəmanı Oblomovun adından] Atillik, ifadəsizlik; fəaliyyətsizlik və tənbəllik halı.