Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində OBLOMOVÇULUQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [İ.Qonçarovun “Oblomov” romanının qəhrəmanı Oblomovun adından] Atillik, ifadəsizlik; fəaliyyətsizlik və tənbəllik halı.
← OBLİQÁSİYA

is. [lat.] Qiymətli kağızların bir növü.

ÓBRAZ →

is. [rus.] Obyektin insan şüurunda obyektiv inikas forması; surət.