Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

OBRAZLI

sif. [rus. obraz sözündən] İfadəli, canlı, aydın (danışıq və s. haqqında). Obrazlı ifadə. Obrazlı (z.) danışmaq. – X.Rza real bədii təsvirə, obrazlı düşüncəyə, ifadə vasitələrinin təravətinə həmişə üstünlük verirdi. B.Nəbiyev.

Həmin söz digər lüğətlərdə: