Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində OBSTRUKSİYA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[lat. obstructio – maneçilik] Səs-küy salmaq, məsələyə aid olmayan uzun-uzadı çıxışlar etmək və b. yollarla iclası, yığıncağı uzatmaq və ya pozmaq (əsasən parlament mübarizəsi) üsulu.
← OBRAZLILIQ

is. Obrazlı olma; ifadəlilik, canlılıq, aydınlıq (danışıq və s.

OBSTRUKSİONİ́ST →

[lat.] Obstruksiya iştirakçısı və ya tərəfdarı.