Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində OBSTRUKSİONİZM sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[lat.] Obstruksiyalar yolu ilə siyasi mübarizə üsulu.
← OBSTRUKSİONİ́ST

[lat.] Obstruksiya iştirakçısı və ya tərəfdarı.

O-BU →

is. Hər kəs, adamlar. Ondan-bundan soruşmaq.